Kalite Kontrol

Buğday Numunesi

  Şirketimiz buğday alımını şartlar , analizler ve bölgelere göre alır. Alınan Buğdaylardan Numunesi incelenir.Bunlar Buğday’ın Nem değeri, Sedimantasyon ve Gluten değerleridir. Numune Buğdayın nem değerini ölçtükten sonra (uygun değer %10 ile %12.5) uygun değerleri içerirse alım yapılır. Numune öğütülerek un Sedimantasyon , Gluten , İndex ölçülür ve Alım yapılır.
genelkalitekotrol-1024x576 Kalite Kontrol

Sedimantasyon ve Gluten

Buğday unlarının ekmeklik niteliğinin tespitinde kullanılır. Un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanan süspansiyon içinde belli süre sonunda çöken un zerrelerinin hacmi, unun ekmeklik niteliğini gösterir. Laktik asit çözeltisi içinde unun gluten kısmının şişmesi, un süspansiyonun çökme durumunu etkiler. Fazla miktarda gluten içeren unlar ile gluten niteliği iyi olan unların çökmesi daha yavaş olur ve bu nedenle sedimantasyon değeri yüksektir. Gluten hamur direncini kuvvetini ve hamurun kalitesinin ve index oranının ölçülmesi için önemlidir

Sedimantasyonkimyasallarikalitekotrol-1024x576 Kalite Kontrol

Test Kimyasalları

Sedimantasyon Testi iki çözelti ile iki zamanlı  olarak tespiti yapılır. Birincisi 5 dk’lık, ikincisi 120 dk’lıktır.
Laktik Asit Çözeltisi ve Bromfenol Çözeltisi ile yapılmaktadır.
Sedimantasyoncihazikalitekotrol-1024x576 Kalite Kontrol

Sedimantasyon Cihazı

Un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış çözelti karışımın unun kalitesine göre şişmesi ve şişen unun belirli zaman içindeki çöken miktarlarının ölçülmesi amacıyla Çözeltinin Dk’da 50 devir karıştırmasına yarayan cihazdır.
glutenkalite Kalite Kontrol

Gluten Kalitesi

Gluten ölçüm miktarı 28 den düşük olduğu zaman gluten rengi kalitesini ortaya koyar.

Nem Ölçümü

Un da nem oranı en fazla %14.5 olmalı.

20191114_124342-scaled Kalite Kontrol
20191114_124551-scaled Kalite Kontrol
20191114_124407-scaled Kalite Kontrol
20191114_124634-scaled Kalite Kontrol

Görsel Analiz

Teknik analizler bazen bizleri yanıltabiliyor. Bu yanılmayı yaşamamak için her partiyi ekmek,pasta vs. test ediyoruz(Kabarma, Renk, Direnç).

ekmektest1 Kalite Kontrol
ekmektest2 Kalite Kontrol
ekmektest3 Kalite Kontrol
ekmektest5 Kalite Kontrol